KaiZen

Konkurenca je danes na vseh poslovnih področjih velika. A prav je, da obstaja. Omogoča nam namreč, da se trudimo in rastemo. Zasebno in poslovno. Le tako lahko preživimo in še več – kakovostno živimo.
Ko se tega zaveš in to sprejmeš, nimaš več tovrstnih težav ne s sabo ne z drugimi. Veš, da vsak teče po svoji progi, na kateri se srečuje z ovirami in priložnostmi v obliki izzivov.
Tako ne izgubljaš časa in energije z oziranjem po drugih, razmišljanjem o njih in njihovem delu ter z detektivskim sledenjem, kaj delajo, kje delajo, kako delajo, s kom delajo … Za vse na tem planetu je dela dovolj – priložnosti zanj si moram ustvariti vsak sam.
Pomembno pa je, da se nenehno trudimo za KaiZen. Beseda KaiZen izhaja iz dveh japonskih ideogramov, ki pomenita izganjanje slabega (Kai) in delanje dobrega (Zen). V gospodarskem okolju izraz KaiZen pomeni “nenehni napredek” oziroma “nenehne izboljšave” v tehnoloških procesih. Najbolj so KaiZen razvili Japonci, predvsem v podjetju Toyota.
Jaz pa pravim, da je KaiZen pomemben tudi na ravni medsebojnih odnosov – da se nenehno trudimo za gradnjo trdnega komunikacijskega mostu in krepimo dobre, pozitivne odnose. K temu lahko vsak doda svoje.
Z udeleženci mojih predavanj o komunikacijskih odvozlankah se veliko ukvarjamo s tem. Iščemo tehnike, poti in odgovore na preprosto vprašanje, kaj in kako delati ter razmišljati, da sem/bom zadovoljen v zasebnem in poslovnem okolju. Zadovoljstvo v prvem je pogoj za uspešnost v drugem. In obratno. Oboje je tesno prepleteno.
Včasih je morda težko. Ločiti se je treba od morebitnih gnilih sadežev v zaboju. A to obeta rast in razvoj tudi v zahtevnem okolju, ko ste morda obdani s t. i. energijskimi kradljivci. In danes, v izjemno zapletenem časovnem obdobju in stresnih razmerah, je žal teh veliko. Ja, prav je, da pomagamo vstati nekomu, ki je na tleh. A ne vedno in ne za vsako ceno. Predvsem pa se ne zapletati v vozle tako, da vas vrv zadrgne …
Imejte se radi, cenite svoje telo, svoje razmišljanje, svoje delo … Šele ko ceni človek sebe in se sprejme z vsemi plusi in minusi, lahko objame in objema tudi druge.
Proces tovrstne rasti in izboljšav (KaiZen) je vseživljenjski. Biti bi moral samoumeven kot vsak dih, ki ga naredimo, da živimo.”

Kontakt