Predavanja in delavnice

Vabljeni na kratek bralni sprehod po vsebinah, o katerih predavam in vodim delavnice po naročilu v poslovnih in drugih organizacijah ter na konferencah in ostalih izobraževalno-motivacijskih dogodkih. Za več pojasnil o izbranem predavanju oziroma delavnici mi pišite na e-naslov irena@peresa.si.

KOMUNIKACIJA

Pravopisna in slovnična pravila, ki so pomembna pri pisanju dopisov in ostalih besedilnih vrst v (ne le) poslovnem okolju (zapisnik, vabilo, obvestilo …).
Zelo praktično naravnano izobraževanje, z elementi delavnice in številnimi vajami na konkretnih primerih.

Poudarek je na osebnostnih odlikah in utrjevanju veščin za uspešno in spoštljivo medsebojno komuniciranje znotraj organizacije ter navzven; s poslovnimi partnerji, strankami … Vrste komuniciranja (telefonsko, na sestanku, dvogovor …), komunikacijske tehnike in kanali, aktivno poslušanje.

Sodobni čas od nas zahteva vsestransko komunikacijsko pismenost. Na druženju se bomo osredinili na pravila, bonton in priporočila pri komuniciranju na daljavo prek različnih platform oz. IKT orodij. Strokovnjaki namreč ugotavljajo, da bo tak način dela vsaj v hibridni (kombinirani) obliki zelo pogost tudi v prihodnosti.

Pravila in priporočila pri pisanju in sprejemanju e-sporočil (sestavni deli, pravila in najpogostejše napake pri nagovoru, e-vizitka, bonton …).

Pravila in priporočila iz prakse za učinkovito javno nastopanje v različnih situacijah (na sestanku, seji sveta zavoda, izobraževalni konferenci, predstavitev izdelka ali storitve poslovnim partnerjem, na sejmu …).

MOTIVACIJA

Ustrezno postavljanje ciljev s tehnikami, ki zagotavljajo kakovostno in zadovoljno življenje ter doseganje rezultatov v delovnem okolju.

Pozitivno razmišljanje, afirmacije in tehnike ravnanja, ki osmišljajo in bogatijo življenje, odnos do sebe in drugih, pozitivna psihologija, osebni menedžment: vrednote, prepričanja, vrste osebne energije, tehnike sproščanja, kolo ravnovesja, življenjsko poslanstvo, vizija in strategija …

Skupaj zmoremo več in boljše. Učimo se drug od drugega in se spodbujamo. Pretok znanja in informacij na delovnem mestu je neprecenljiv. Zato vključimo v delovni vsakdan sodelovalno komunikacijo in (od)potujmo od JAZ do MI. V skupno dobro. Le v skupini lahko posameznik raste in krepi svoje veščine ter prebuja in prepoznava talente.

BONTON

Besedna in nebesedna pravila bontona pri komuniciranju z drugimi (osebna urejenost, urejenost prostora, bonton pri komuniciranju, prvi in zadnji vtis, točnost, bonton pri poslovnih obedih). Primeri iz prakse, konkretne situacije, ki nas spravljajo v zadrego in jih je včasih težko predvideti.

Moč in vloga pohvale ter spodbudne besede, razlika med kritiko in kritizerstvom, rušilna kritika, značilnosti ustne in pisne pohvale, vrste pohvale, »sendvič« komunikacija, obsojanje, etiketiranje, organizacijska kultura in etika.

ORGANIZACIJA DOGODKOV

Priprava in izvedba različnih dogodkov (izobraževalne konference, novinarske konference, kulturne prireditve, obletnice podjetij …).

V sodelovanju s hčerko Satin Papež, ki je organizatorka porok, nudimo možnost organizacije najčudovitejšega dne v vašem življenju (od ideje do izvedbe). Izbirate lahko med 3 poročnonačrtovalnimi paketi (popolna organizacija, delna organizacija in koordinacija poroke). Bolj podroben opis in zgodbe parov si lahko pogledate na spletni strani www.satinpapez.si

DRUGO

Predpriprava, priprava in izvedba sestanka od A do Ž (od vabila do zapisnika in vse vmes).

S kreativno sestavljenimi in jezikovno ter slogovno ustreznimi besedili (spletna stran, predstavitveni dokumenti – zloženke, katalogi, letaki …) vam pomagam do večje prepoznavnosti in učinkovitega prvega vtisa. Največkrat je prav ta vstopnica za nadaljnje poslovno sodelovanje.

Lektoriram različna krajša in daljša besedila (objave za spletne strani in družbena omrežja, bloge, knjige, priročnike, diplomske in magistrske naloge ter doktorske disertacije, poročila, časopise in letake …) ter jih tudi slogovno izboljšam.

VESELIM SE MOREBITNEGA IZOBRAŽEVALNEGA DRUŽENJA Z VAMI.

Varstvo podatkov*

Kontakt