Vsi smo magneti


Dobimo tisto, o čemer govorimo. Dobimo tisto, o čemer razmišljamo. Če govorimo o negativnem in z negativnimi besedami ter prizvokom, je tudi rezultat tak. Če uporabljamo v svojem besednjaku pozitivne besede, hranimo ter negujemo v glavi pozitivne misli, je tudi naše življenje tako. Lepo, prijazno, nasmejano. In mi, ki smo vpeti vanj, prav tako.
Čustva, misli, besede in dejanja imajo neverjetno magnetno moč. Nikoli, ampak res nikoli tega ne pozabite.

To velja za osebni in poslovni svet. Zato lahko spodaj napisane namige, vzete iz moje e-knjige Poslovni naSVETi, upoštevate tudi v zasebnem okolju. Zasebni in poslovni svet nimata ostrih meja in se prepletata. Naj se res idealno dopolnjujeta in si ne nasprotujeta.

»V svojem delovnem okolju se ves čas pogovarjamo o strategiji, vrednotah in poslanstvu organizacije. Vendar … ali se zavedamo, kdo in kaj je organizacija? Kdo jo sestavlja? Odgovor je: zaposleni.
Pomembni so tudi odgovori na vprašanja, ali le poznamo vse prej omenjeno, vemo, da obstaja vizija, imamo zapisano in predpisano strategijo, ali vse to tudi živimo, čutimo … Če imamo izdelano osebno življenjsko strategijo, z osebnimi vrednotami, poslanstvom, vizijo in cilji, bomo tudi v delovnem okolju zadovoljni ter posledično bolj uspešni. In s tem celotna organizacija, katere del smo. Vse to je namreč temelj za širšo poslovno strategijo, način dela, komuniciranja in razmišljanja. Zato moramo vedno začeti pri sebi. Imamo osebne cilje, načrte, želje, prepričanja, sanjarjenja …?
Vsak zaposleni za uspešno in zadovoljno življenje med drugim potrebuje: duševni mir, finančno neodvisnost, enakopravno obravnavanje v poslovnem svetu (ne glede na katere koli razlike), možnosti za neprestano rast in razvoj, jasne vrednote in cilje, razvite komunikacijske veščine ter psihično in fizično zdravje.
In kaj ga lahko (med drugim) pri tem ovira? Delovno okolje, ki mu tega ne omogoča, neenakopravnost, pretirana pričakovanja in nezdrava tekma za dokazovanje, rušenje osnovnih pravil bontona in kulture dialoga, pomanjkanje spoštovanja in podpore v delovnem in zasebnem okolju. A tudi lastna samozadostnost, neaktivnost, brezciljnost … Kako lahko te ovire preskoči, premaguje ali se jim celo izogne? Ni preprosto, a seveda se da. Mnogim je uspelo. Zakaj ne bi tudi njemu?«

Kontakt