JEZIKOVNA ODLIČNOST

Pravopisna in slovnična pravila, ki so pomembna pri pisanju dopisov in ostalih besedilnih vrst v (ne le) poslovnem okolju (zapisnik, vabilo, obvestilo …).
Zelo praktično naravnano izobraževanje, z elementi delavnice in številnimi vajami na konkretnih primerih.

KOMUNIKACIJSKE ODVOZLANKE

Poudarek je na osebnostnih odlikah in utrjevanju veščin za uspešno in spoštljivo medsebojno komuniciranje znotraj organizacije ter navzven; s poslovnimi partnerji, strankami … Vrste komuniciranja (telefonsko, na sestanku, dvogovor …), komunikacijske tehnike in kanali, aktivno poslušanje.

NETIKETA

Pravila in priporočila pri pisanju in sprejemanju e-sporočil (sestavni deli, pravila in najpogostejše napake pri nagovoru, e-vizitka, bonton …).

S CILJI DO USPEHA

Ustrezno postavljanje ciljev s tehnikami, ki zagotavljajo kakovostno in zadovoljno življenje ter doseganje rezultatov v delovnem okolju.

POSLOVNI BONTON

Besedna in nebesedna pravila bontona pri komuniciranju z drugimi (osebna urejenost, urejenost prostora, bonton pri komuniciranju, prvi in zadnji vtis, točnost, bonton pri poslovnih obedih). Primeri iz prakse, konkretne situacije, ki nas spravljajo v zadrego in jih je včasih težko predvideti.

RECEPT ZA DOBER IN USPEŠEN DAN

Pozitivno razmišljanje, afirmacije in tehnike ravnanja, ki osmišljajo in bogatijo življenje, odnos do sebe in drugih, pozitivna psihologija, osebni menedžment: vrednote, prepričanja, vrste osebne energije, tehnike sproščanja, kolo ravnovesja, življenjsko poslanstvo, vizija in strategija …

POHVALA IN KRITIKA

Moč in vloga pohvale ter spodbudne besede, razlika med kritiko in kritizerstvom, rušilna kritika, značilnosti ustne in pisne pohvale, vrste pohvale, »sendvič« komunikacija, obsojanje, etiketiranje, organizacijska kultura in etika.

JAVNO NASTOPANJE IN RETORIKA

Pravila in priporočila iz prakse za učinkovito javno nastopanje v različnih situacijah (na sestanku, seji sveta zavoda, izobraževalni konferenci, predstavitev izdelka ali storitve poslovnim partnerjem, na sejmu …).

ORGANIZACIJA SESTANKOV

Predpriprava, priprava in izvedba sestanka od A do Ž (od vabila do zapisnika in vse vmes).

ORGANIZACIJA DOGODKOV

Priprava in izvedba različnih dogodkov (izobraževalna konferenca, novinarska konferenca, kulturne prireditve, obletnice podjetij …).

PROFESIONALNO IN UČINKOVITO KOMUNICIRANJE NA DALJAVO

Sodobni čas od nas zahteva vsestransko komunikacijsko pismenost. Na druženju se bomo osredinili na pravila, bonton in priporočila pri komuniciranju na daljavo prek različnih platform oz. IKT orodij. Strokovnjaki namreč ugotavljajo, da bo tak način dela vsaj v hibridni (kombinirani) obliki zelo pogost tudi v prihodnosti.

KREATIVNO PISANJE IN SVETOVANJE

S kreativno sestavljenimi in jezikovno ter slogovno ustreznimi besedili (spletna stran, predstavitveni dokumenti – zloženke, katalogi, letaki …) vam pomagam do večje prepoznavnosti in učinkovitega prvega vtisa.
Največkrat je prav ta vstopnica za nadaljnje poslovno sodelovanje.

LEKTORIRANJE

Lektoriram različna krajša in daljša besedila (objave za spletne strani in družbena omrežja, bloge, knjige, priročnike, diplomske in magistrske naloge ter doktorske disertacije, poročila, časopise in letake …) ter jih tudi slogovno izboljšam.

Kontakt