Komunikacijske odvozlanke

V delovnem in zasebnem okolju komuniciramo z različnimi sogovorniki. In ta (komunikacijska) potovanja od sporočevalca do naslovnika so lahko mojstrsko izpeljana, če smo nenehno »na preži«, brusimo svoje znanje in komunikacijske veščine ter se zavedamo enkratnosti vsakega dejanja posebej.

Pri vsakdanjem komuniciranju in mreženju odnosov moramo namreč upoštevati številna pravila. In v današnjem (tehnološko in storitveno naravnanem) času je prav ustrezno komuniciranje pogosto tisto, ki odpira vrata novim možnostim in priložnostim tako v zasebnem kot poklicnem življenju.

Pri tem je pomembno tudi zavedanje, da prvega vtisa ne moremo nikoli narediti drugič, zato je priporočljivo poznati pravila, ki so s tem povezana. Javna podoba organizacije je odvisna tudi od zaposlenih – njihovega odnosa do obiskovalcev, sodelavcev in ostalih deležnikov.

In ker smo ljudje družabna bitja in nenehno komuniciramo, pri tem prihaja na različnih ravneh in v različnih odnosih tudi do nesporazumov. Marsikaj izvira iz nas samih. Zato je ustrezno komuniciranje s pravim osebnim menedžmentom ter okrepljeno čustveno in socialno inteligenco prijetnejše in učinkovitejše. Vse to pa pripomore k zadovoljstvu in motivaciji tako posameznika kot tudi celotne organizacije. Komuniciranje je namreč danes pomembna kompetenca, potrebna in dragocena na vsakem delovnem mestu.