Jezikovna odličnost

Iz vsebine-Splošna pravila pisnega sporazumevanja
-Pravopisne in slovnične značilnosti (velika in mala začetnica, ločila, pisanje skupaj/narazen/z vezajem, prevzete besede in besedne zveze, sklanjanje …)
-Jezikovni pisni bonton (nagovarjanje, vikanje/tikanje, podpisi, žigosanje …)
-Slogovna pravila in priporočila
-Analiza najpogostejših jezikovnih zadreg (nekatere tujke, sklanjanje kratičnih poimenovanj, raba velike začetnice v različnih jezikovnih situacijah)
-Netiketa (bonton in pravila pri e-dopisovanju)
-Vaje, vaje, vaje …

Načelo "Napiši sporočilo in povedal ti bom, kdo si" velja tako za poslovno kot zasebno življenje. Vsak pisni izdelek je ogledalo posameznika in organizacije, ki jo ta predstavlja. Na delavnici oziroma seminarju opozorimo na različne pravopisne ter slovnične značilnosti pri pisanju različnih besedilnih vrst in pomen jezikovne vljudnosti.

Izobraževanje je namenjeno vsem, ki ustvarjate krajša in daljša pisna sporočila za različne naslovnike (pisno komunicirate znotraj ustanove in tudi z zunanjimi deležniki – poslovnimi partnerji, starši, predstavniki medijev, občani …) ter želite, da so ta pravilno zapisana.

DSC_0047
DSC_0046 1
DSC_0046 1